Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🦐🦐🦐สถานการณ์ราคากุ้ง
ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565

✅ ราคาจริงจากปากบ่อในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ & ต่างประเทศ
– สถานการณ์ในแต่ละประเทศ

🇹🇭ไทย
ราคามีแนวโน้มภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น,ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น

🇻🇳เวียดนาม
ราคามีแนวโน้มทรงตัว

🇮🇳อินเดีย
ราคามีแนวโน้มลดลง , เกิดจากผลกระทบในการส่งออกไปที่จีนที่ลดลงและมีการแข่งขันเรื่องราคาในการส่งออกกุ้งไปยังประเทศจีนและอื่นๆ รวมถึงค่าเงิน

🇨🇳จีน
ราคามีแนวโน้มทรงตัว,แต่แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงในบางไซส์ รวมถึงช่วงนี้มีการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลลดลงในช่วงนี้ด้วย

📌สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Line@ :@asp-aqua
คลิ๊ก https://lin.ee/yF83Pvx

#Aquaculture
#ASPAQUA
#ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงและฟาร์มปศุสัตว์
#VetProductsGroup

For customer        02-937-4888