fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 16/11/22🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก
จากสถานการณ์โควิดระบาดในหลายๆพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อจับจ่ายได้ การบริโภคจึงค่อนข้างจำกัด ความต้องการของผู้บริโภคลดลงส่งผลต่อออร์เดอร์โรงเชือดและแนวโน้วที่จะจัดซื้อหมูในราคาสูงของโรงเชือดก็ลดลง แต่ด้วยผลกระทบของโควิดก็ยังทำให้แนวโน้มการบริโภคของตลาดยังไม่ชัดเจนนัก ผู้เลี้ยงหมูจำนวนมากไม่กล้าชะลอการขายแบบกะทันหัน บางพื้นที่ที่มีการนำหมูมาขึ้นขุนครั้งที่สองก็ยังรอดูสถานการณ์การซื้อขายอยู่ อีกทั้งใกล้สิ้นปีรัฐบาลมีการปล่อยสต๊อกเนื้อหมูสำรอง ทำให้ราคาหมูมีเเนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากในช่วงปลายปี2565นี้ ส่งผลให้ภาพราคาหมูมีการขึ้นลงที่ยังไม่ชัดเจน
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 700-820 RMB (3,542-4,149 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.06บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,200-2,400 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.มีปริมาณสุกรในประเทศมากขึ้น

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ค่าเงินจ้าดอ่อนลง มากๆๆๆทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 46/2565)

วันพระที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงสูงต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหนาแน่นเป็นปัจจัยบวกเสริม อธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่จริงจังกับการจัดการขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจกับการกลับมาเลี้ยงใหม่ของเกษตรกรรายย่อยมากขึ้น

คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 4/2565 เฉลี่ยที่ 101.01 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน โดยการกำหนดราคาเป้าหมายที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อาหารของประเทศ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888