fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน อาเชียนและไทย 21/07/22🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
วันที่ 20 ก.ค. ราคาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากราคาหมูลดลงติดต่อกันนาน 4 วัน โดยราคาที่เพิ่มขึ้นคาดว่ามาจากการที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้กับภาคเหนือหลายพิ้นที่มีฝนตกหนัก ส่งผลต่อจังหวะปริมาณการจัดซื้อและการขายหมู ตลอดจนเพิ่มความยากในการซื้อของโรงเชือด
แต่คาดการณ์ว่าจังหวะที่ราคาหมูเพิ่มขึ้นนี้นั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นาน ด้วย 3 ปัจจัย
1.ความต้องการซื้อของผู้บริโภคมีไม่มาก เนื่องจากเป็นช่วงที่การค้าขายและเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก โรงเชือดไม่สามารถเพิ่มราคารับซื้อได้ เกิดความกดดันจากเเนวโน้มการขาดทุน ซึ่งทำให้มีเเนวโน้มการกดราคารับซื้อหมูเป็นต่ำลง
2.จะมีการปล่อยสต๊อกเนื้อหมูเเช่เย็นของรัฐบาล ปริมาณเนื้อหมูแช่เย็นจะส่งผลกระทบถึงราคาตลาดเนื้อสดเเน่นอน
3.ประเทศจีนกำลังเข้าสู่ฤดูฝน อุณภูมิจะสูงขึ้น ฝนจะตกอย่างต่อเนื่อง ความชื้นจะสูง ซึ่งทำให้ความเสียงโรคเพิ่มมากขึ้นในฟาร์ม โดยเฉพาะอาการเครียดจากความร้อนของหมูที่เลี้ยงต่อเพราะต้องการชะลอการขาย
แต่ทั้งนี้ช่วงนี้ส่วนต่างของกำไรการจับขายหมูเป็นยังถือว่าค่อนข้างดีอยู่ ดังนั้นเเนวโน้มการจับขายตามจังหวะที่ได้กำไรยังถือว่าดีอยู่

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 750-950 RMB (4,065-5,149 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.42บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น

1.ราคาปรับตามต้นทุนที่สูงขึ้น
2. เปิดเมืองมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมามากขึ้น

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 2,000-2,200 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ทรงตัว
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคาขึ้น
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ลง
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
2.เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้หันไปบริโภคโปรตีนที่ถูกกว่าคือไก่และไข่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 29/2565)
วันพระที่ 21 กรกฎาคม 2565

การบริโภคเนื้อสุกรยังคงอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง จากสารพัดกิจกรรมหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด ทั้งการท่องเที่ยวที่คึกคัก ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่กลับมาดำเนินกิจการตามปกติ

มีเพียงสภาวะฝนจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่าง 20-24 กรกฎาคม 2565 ที่จะกระทบการจับจ่ายช่วงสั้น

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

พาณิชย์แจงราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มลดลงตามราคาผลปาล์มรับข่าวอินโดนีเซียเริ่มส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง และได้ย้ำถึงการให้ความร่วมมือของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่ระดับราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ต้นทุนการเลี้ยงยังคงสูง

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888