fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน อาเชียน และไทย 06/06/65 – 07/06/65 🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ทรงตัว ลงบางพื้นที่
1.ประเทศจีนกำลังเข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่ฝนตกหนักส่งผลให้การจับขายและจำนวนหมูเข้าตลาดลดน้อยลง อีกทั้ง อุณหภูมิกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงยังทำให้ความเสี่ยงโรคติดต่อสูงขึ้น ทำให้การซื้อหมูในราคาต่ำยากขึ้น
2.สถานการณ์ตลาดช่วงนี้การค้าขายไม่ค่อยดี ความต้องการเนื้อหมูของผู้บริโภคน้อยลง ราคาอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น การจับขายหมูเป็นค่อนข้างมีความกดดัน
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 570-650 RMB (2,952- 3,367THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

1.ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด
2. มีการระบาดของ FMD บางพื้นที่

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 2,000-2,200 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง มีลงบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
มีบางพื้นที่ราคาปรับสูงขึ้น ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 23/2565)
วันพระที่ 7 มิถุนายน 2565

ผลผลิตสุกรมีไม่มาก อาหารโปรตีนอื่นๆ เช่น ปลาไทยชนิดต่างๆ ออกมามาก ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค

แม้ตัวเลข E Movement ของกรมปศุสัตว์ลดลง แต่ตัวเลขประชากรสุกรแสดงจำนวนที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนของผลผลิตสุกรที่จะออกมาในช่วงถัดไป

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ผลผลิตจะออกมาน้อยในบางภูมิภาค

ภาพรวมรายย่อยยังกลับมาได้น้อย โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 7 สุดสัปดาห์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยมีหลายฟาร์มเป็นตัวอย่างที่ดี กับ การจัดการฟาร์ม GFM ในลักษณะฟาร์มเปิดในระบบปิดได้อย่างยอดเยี่ยม กับ การลงทุนที่ไม่สูงมาก โดยมี 2 ธนาคารหลักของรัฐ ธกส. และออมสิน พร้อมให้การสนับสนุนทุกจังหวัด

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

 


For customer        02-937-4888