Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#ASPRUMSTORY #38
#แหล่งความรู้ทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเอเอสพีรูมิแนนท์
ตอน “ช่วงอากาศร้อน วัวกินน้อย…ไขมันไหลผ่านเพิ่มพลังงานให้เพียงพอต่อร่างกาย”
โดย : นายเดชน์สุวรรณ การสมเจต ฝ่ายขายและวิชาการ ทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง เอเอสพี รูมิแนนท์ ในเครือเวทโปรดักส์

ในสภาพอากาศร้อนนำมาซึ่งผลกระทบกับการให้ผลผลิตและการใช้พลังงานของโคเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อุณหภูมิสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ธุรกิจโคในประเทศได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาวะ Ketosis(โคขาดพลังงาน) ผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา
โดยมีวิธีการจัดการหลักๆ คือ ปรับระบบการจัดการทั่วไปลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความเครียดสัตว์ ปรับโปรแกรมการสืบพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการเพิ่มไขมัน เป็นอีก 1 ช่องทางในการช่วยป้องกันการเกิดผลกระทบต่อผลผลิตในโค เพราะช่วงอากาศร้อนหรือแม้แต่ช่วงหลังคลอด ซึ่งช่วงภาวะนี้โคจะเกิดความเครียดจะทำให้ตัวโคนั้นกินอาหารได้น้อยลงกว่าความต้องการ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการให้ผลผลิต
โดยจะแบ่งกลุ่มของไขมันคือ 1.น้ำมันจากพืช 2.น้ำมันจากสัตว์ แต่การใช้น้ำมันมักมีข้อจำกัดทางการใช้หลายอย่าง เช่น น้ำมันจะสูญเสียพลังงานในรูปแบบความร้อนในการเผาผลาญและการย่อย คุณภาพไม่คงที่ หืนง่าย ส่งผลให้ไปทำลายโภชนะในอาหาร และจะไปลดความน่ากินของอาหาร ดังนั้นการใช้ ไขมันผง(Bypass fat) จะเป็นทางเลือกที่สำคัญทางหนึ่ง เนื่องจาก Bypass fat มีคุณสมบัติไหลไปย่อยที่ลำไส้เล็ก และไม่รบกวนการเจริญของจุลินทรีย์ ตัวสัตว์จึงใช้ประโยชน์จาก Bypass fat ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ท้ายนี้การเสริมไขมันผง(Bypass fat) ใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีการใช้ไขมันในรูปแบบผง และเติมสารกันหืน ดังนั้นจะยังคงความน่ากินของอาหารไว้ และควรเสริมไขมันที่ 3-5% ของวัตถุแห้ง(Dry matter)ในอาหารทั้งหมด ถ้าเสริมมากกว่านี้จะไปรบกวนการกินได้(Feed Intake)ของโค

แหล่งที่มาข้อมูล :
– กรมปศุสัตว์. 2559. ผลของการเสริมไขมันไม่อิ่มตัวจากน้ำมันปาล์มในรูป ไขมันไหลผ่านในระยะสั้นต่ออัตราการตกไข่และการผสมติดในแม่แพะพันธุ์ผสมบอร์
– ผศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดาและวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่. 2558. การใช้ไขมันในอาหารโคนม
– ธนวัฒน์ ผลเกิด. 2560. การเปลี่ยนแปลงกรดไขมันในน้ำนมจากการเสริม calcium salt of palm oil fatty acid ในโคให้นม

กดเพิ่มเพื่อ “ASP Ruminant” official account เพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงการสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผ่านทางลิงค์นี้ค่ะ https://lin.ee/Z8tJPWD
#ไขมันผง
#Fatpowder
#ASPRuminant
#ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

CategoryASP, Article, BU, Ruminant
Tags

For customer        02-937-4888