Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔 #ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 23/02/65 – 24/02/65 🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ราคาขึ้นลง บางพื้นที่

ราคาหมูค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
เป็นช่วงเวลาหลังเทศกาลตรุษจีน ปริมาณการบริโภคลดลง ส่งผลให้ปริมาณการขายหมู และการเข้าเชือดลดน้อยลงตามไปด้วย

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-400 RMB (1,536-2,048 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.12บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆน่าจะปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ สุกรยังทรงๆ แต่ไก่เนื้อกับไข่ไก่ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่องโควิด ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 8/2565)
วันพระที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การค้าสุกรขุนเริ่มทรงตัว และอยู่ในช่วงปรับฐานราคา ในขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังพุ่งไม่หยุด ล่าสุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์วันนี้(24/02/2565)แตะ 11.45 บาทต่อกิโลกรัม ที่โรงงานซีพีเอฟ บางนาและโคราช

ระหว่างสัปดาห์สมาพันธ์ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(2552) นำโดยนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และ 14 สมาคม ประกอบด้วย 1. สมาคมปศุสัตว์ไทย 2. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 3. สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 5. สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ 6. สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก 7. สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก 8. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 9. สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 10. สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 11. สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ 12. สมาคมกุ้งไทย 13. สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย และ14. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยื่นร้องเรียนตรงนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาโครงสร้าง และกฎเกณฑ์ที่ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนอาหารสัตว์นับวันแบกภาระอย่างสาหัส โดยตั้งแต่มาตรการ 3 : 1 มีผลใช้มาตั้งแต่ปี 2560 รัฐบาลไม่เคยตอบรับทุกข้อเรียกร้องแต่ประการใด

จับตาข้อกังขาส่วนต่างราคาที่เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายได้ กับ ราคาหน้าโรงงานอาหารสัตว์ ที่ห่างมาก 1.47-2.07 บาทต่อกิโลกรัม ตลอด 5 ปี น่าจะเป็นปมให้พาณิชย์ใส่เกียร์ว่างเพิกเฉย ตั้งแต่ยุคนางอภิรดี ตันตราภรณ์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จนถึงปัจจุบัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการขอความร่วมมือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ประการใด ที่ราคาวันนี้ขึ้นมาสูงเกิน 100% จากต้นทุนการผลิตแล้ว ทั้งๆ ที่เป็นสินค้าควบคุม เช่นเดียวกับ สุกรและเนื้อสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 87
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,700 บาท บวกลบ 80 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888