Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

สถานการณ์ราคากุ้ง
ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565

– ราคาจริงจากปากบ่อในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ & ต่างประเทศ
– สถานการณ์ในแต่ละประเทศ

ไทย : ราคา ทรงตัว

เวียดนาม : ราคาทรงตัว อาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่แน่นอน

อินเดีย : ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขึ้นกับสถานการณ์การส่งออก
ที่ส่งไปยังอเมริกาและยุโรป

จีน : ราคาทรงตัว

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Line@ :@asp-aqua
คลิ๊ก https://lin.ee/yF83Pvx

#Aquaculture
#ASPAQUA
#ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงและฟาร์มปศุสัตว์
#VetProductsGroup

 

For customer        02-937-4888