Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#วัคซีนASF ในปัจจุบัน และผลเป็นอย่างไร ไปดูกัน

วัคซีน ASF เริ่มศึกษา ปี1960 แต่ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร  เพราะความซับซ้อนของตัวเชื้อเอง ที่มีหลาย  Serotype และหลาย Genotype ขนาดตัวเชื้อ ที่ใหญ่มาก ทำให้การ ค้นหาส่วนสำคัญที่จะเอามาผลิตเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นยากมาก และการเพาะเลี้ยงเชื้อนอกตัวสัตว์ก็ยากมากอีกเช่นกัน (ล่าสุด USDA ให้ข่าวว่า สามารถผลิตเซลล์เลี้ยงเชื้อนอกตัวสัตว์ที่ใช้งานได้ดีสำเร็จแล้ว)

ปัจจุบันมีการศึกษาวัคชีนตามนี้
1.วัคซีนเชื้อตาย ศึกษามาตั้งแต่ปี 1960 นอกจากไม่มีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้ว
ผลการทดลอง กลับพบว่าหมูติดเชื้อได้เร็วและรุนแรงขึ้นอีกด้วย สรุปไม่ประสบความสำเร็จ
2.วัคซีนเชื้อเป็น
2.1 เชื้อเป็นอ่อนแรงแบบดั้งเดิม คือเอาเชื้อมาทั้งตัวทำให้อ่อนแอลง (โรคหลายๆโรคสามารถทำแบบนี้ได้สำเร็จ)
ผลการทดลอง ยังไม่สำเร็จ เพราะผลหลากหลายมาก ในการป้องกันโรค  มีผลข้างเคียงที่รุนแรง ไม่ต่างกับติดเชื้อจากธรรมชาติ และ กลับไปแพร่เชื้อได้อีก สรุปคือไม่สำเร็จ   จีนสั่งห้ามทำวัคซีนแบบนี้แล้ว!!
2.2 วัคซีนเชื้อเป็น แบบตัดต่อยีนที่ก่อโรคบางส่วนออกไป แล้วนำมาทำวัคชีน ในหลายประเทศ ทั้งจีน อเมริกา เวียดนาม จะใช้วิธนี้  ผลการศึกษาคือ ไม่สามารถป้องกัน ข้าม สายพันธุ์ ได้ทำให้ยังเห็นการเกิดโรคอยู่ หลังทำวัคชีน
จีน ได้กลับมาศึกษา ยีนที่ก่อโรคใหม่
เวียดนามที่ร่วมมือกับอเมริกา ตามข่าว ผลน่าพอใจ ต้องติดตามข่าวกันต่อไป
3. Subunit Vaccine ค้นหาโปรตีน ที่สามารถกระตุ้นภูมิได้ และไม่ก่อโรค ผลการทดลอง พบว่า กระตุ้นภูมิได้ แต่ไม่สามารถข้ามสายพันธุ์ได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง  สรุปคือ ยังไม่น่าพอใจ
4.Viral Vector Vaccine เป็นวัคซีนที่ตัดต่อพันธุกรรมโดยการใช้สารทางพันธุกรรมของไวรัส ASF ใส่เข้าไปในตัวไวรัสชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรคในสุกรซึ่งปลอดภัยไม่กลับมาก่อโรคจากวัคซีน
ผลการทดลอง พบว่า กระตุ้นภูมิได้ แต่ไม่สามารถข้ามสายพันธุ์ได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง  สรุปคือ ยังไม่น่าพอใจ
5.วัคซีนรวมยีน(เอาโปรตีนหลายๆตำแหน่งมารวมกัน) เป็นแนวความคิดที่เอาข้อดีของยีนแต่ละตำแหน่งที่ศึกษามารวมกันเป็นวัคซีน
ผลการทดลอง พบว่าไม่สามารถป้องกันได้ในกรณีได้รับเชื้อก่อโรคสายพันธุ์รุนแรง และพบร่องรอยความเสียหายจากโรคกลับเพิ่มขึ้นในหมูที่ได้รับวัคซีนไป

ทีมงานเครือเวทโปรดักส์ จะติดตามเรื่องวัคชีนอย่างใกล้ชิด

 

For customer        02-937-4888