fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ความสำคัญของตับในสัตว์ปีก By: ทีมวิชาการไอแทค

ตับ นับได้ว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก โดยเฉพาะในสัตว์ปีกที่มีบทบาททั้งในด้านเมตาบอลิซึมของร่างกาย แหล่งของแร่ธาตุและวิตามิน ปรับสมดุลฮอร์โมน กำจัดของเสีย รวมถึงเป็นแหล่งของสารอาหารในการสร้างผลผลิตไข่ ดังนั้นหากตับได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย จะส่งผลต่อทั้งด้านสุขภาพ ก่อให้เกิดอัตราการสูญเสีย และส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ โดยปัญหาที่สามารถพบได้บ่อย เช่น ปัญหาไขมันพอกตับ ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา และโรคหลายๆชนิดส่งผลให้เซลล์ตับเกิดความเสียหาย ดังนั้นการป้องกันปัจจัยโน้มนำของปัญหาเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการใช้สารเสริมบำรุงตับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูการทำงานของตับ และเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสัตว์ปีก

*Credit ภาพ ; Merck Veterinary Manual

#iTACTeam #ทีมวิชาการไอแทค
#VetProductsGroup #ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องฟาร์มปศุสัตว์
#Poultry #สัตว์ปีก #ไก่เนื้อ #ไก่ไข่ #ฟาร์มไก่


For customer        02-937-4888