fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ASF Car Care Center หนึ่งในการทำ Biosecurity ที่ช่วยกำจัดจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค

   การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร – ASF (Africa Swine Fever) ที่ได้ผลดี คือ การทำระบบ Biosecurity ที่ดีในฟาร์ม มีการกำหนดแผนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน (SOP-Standard Operation Procedures) ในแต่ละส่วนการทำงานของฟาร์มที่ชัดเจน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของฟาร์มทางด้านการวินิจฉัยโรคให้ได้ไว โดยใช้เครื่องมือ PCR เป็นเข็มทิศในการชี้นำที่ไม่ทำให้หลงทาง การเตรียมความพร้อมของสถานที่และการทำงานที่ถูกต้องในการคัดทิ้งและทำลายสุกรป่วย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร การกำจัดสัตว์พาหะ การสำรวจสภาวะของโรคอยู่เสมอ และที่สำคัญการมีระบบการล้างและฆ่าเชื้อของรถและคนที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะ 70-80%ของการติดเชื้อ ASF มาจากกระบวนการขายสุกรและรถที่มาจับในฟาร์ม ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนการล้างรถ และฆ่าเชื้อตาม SOP ว่ามีอะไรบ้าง

 


For customer        02-937-4888