fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ระบบน้ำไก่กินในฟาร์มเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ระบบการให้น้ำไก่ สิ่งใกล้ตัวที่อย่ามองข้าม

เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่นำไปสู่การเจริญเติบโต ให้ผลผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ดังนั้นเพื่อให้ไก่ได้กินน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อก่อโรคควรมีระบบการฆ่าเชื้อน้ำภายในฟาร์ม เช่น การใช้คลอรีน

และควรจะต้องดูแลความสะอาดของอุปกร ณ์และระบบให้น้ำด้วย โดยมีโปรแกรมการทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งถังสำรองน้ำหน้าโรงเรือนและระบบท่ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและควรมีการไล่ท่อด้วยน้ำแรงดันสูงทุกครั้งภายหลังการให้ยาละลายน้ำ นอกจากนี้แล้วควรมีการตรวจสอบและดูแลความสะอาดของระบบกรองและอุปกรณ์ให้ยาวิตามินอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

#หมอไก่ #iTAC #Poultry #สัตว์ปีก


For customer        02-937-4888