Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์
แม่หมูหย่านมหุ่นแบบนี้ ผสมดีมั้ยเนี่ย ?

สุกรหย่านมที่จะผสม ควรจะเป็นสุกรหย่านมที่มีความสมบูรณ์พันธุ์เต็มที่ เสียน้ำหนักตัวน้อยจากเล้าคลอด ไม่ผอมเกินไป ไม่มีปัญหาหนองไหล เพื่อทำให้มีขนาดครอกที่ดก และอัตราการผสมติดดี

แม่สุกร หย่านมหุ่นแบบนี้ ผสมดีมั้ยเนี่ย ?

แม่หมู หย่านมหุ่นแบบนี้ ผสมดีมั้ยเนี่ย ?

แต่สำหรับสุกรหย่านมที่เสียน้ำหนักตัว ลักษณะผอมมากๆ แนะนำให้ทำการข้ามสัด (script heat) ไปผสมในรอบการเป็นสัดครั้งต่อไป และทำการปรับเพิ่มอาหารให้กับแม่สุกรเต็มที่ เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ที่เต็มที่ รองรับการผสมครั้งต่อไปได้เต็มศักยภาพ

สำหรับฟาร์มที่มีการกำหนดกลุ่มผสมเอาไว้แล้ว และจำเป็นจะต้องพิจารณาผสมแม่สุกรดังกล่าว คงจะต้องประเมินถึงความคุ้มค่าสำหรับวิธีที่เลือก แต่สำหรับทีมงาน ITAC แนะนำให้ทำการ
ข้ามสัด น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดครับ

CategoryArticle, IFT, สุกร

For customer        02-937-4888