Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาวัคซีนอยู่ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้วัคซีนคงสภาพของความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ได้ดี

แล้วท่านเคยติดตามและตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นบ้างหรือไม่?

จากประสบการณ์การทำงานของทีม iTAC พบว่าฟาร์มสุกรหลายๆ แห่ง เมื่อเข้าไปตรวจสอบตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาวัคซีนพบว่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม บางแห่งอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอไม่ตรงกับอุณหภูมิจริงที่อยู่ภายในตู้เย็น!! เช่น อยู่ในระดับอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป ทำให้ ส่งผลต่อคุณภาพวัคซีนโดยตรง และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การระบบป้องกันโรคต่างๆ ในฟาร์มเกิดปัญหาขึ้นได้ อาทิเช่น เมื่อทำวัคซีนบางครั้งได้ผลดี บางครั้งก็เกิดปัญหาทั้งๆ ที่เป็นวัคซีนตัวเดิมจากผู้ผลิตรายเดิม
ดังนั้นทางฟาร์มสุกร ควรจะต้องมีโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบระดับอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถรักษาคุณภาพของวัคซีนได้ และมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการทำวัคซีนต่างๆ ในฟาร์มของท่านเอง จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในฟาร์มสุกรของท่านเองครับ

#ใส่ใจเพิ่มอีกซักนิดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า#

#หมอตั้ม_วรวัฒน์
#iTACTeam

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888