fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

การตัดปลอกเข็มฉีดยาออกมาเพื่อให้ปลายเข็มฉีดยายื่นพ้นออกมาในความยาวที่ต้องการใช้งาน เช่น จากความยาวเข็ม 1 นิ้ว ให้เหลือเพียงความยาว ½ นิ้ว

เพื่อใช้ในการฉีดยาลูกสุกรดูดนมในเล้าคลอด ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานในฟาร์มสุกรจริงๆ 
เพราะในฟาร์มขนาดเล็ก หรือกรณีที่จำเป็นจะต้องฉีดยาลูกสุกรดูดนม แต่ไม่มีเข็มที่มีความยาวขนาด ½ นิ้วสำหรับการใช้งาน วิธีการประยุกต์แบบนี้ถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากทีเดียว

แต่การใช้วิธีการตัดปลอกเข็มแบบนี้ ก็ควรจะต้องเน้นความสะอาดของตัวเข็มและปลอกเข็มฉีดยาด้วยเช่นกัน เพราะหลายๆ ฟาร์ม ยังไม่ได้ให้ความสนใจกับความสะอาดในเรื่องเหล่านี้ที่มากพอ ก็จะทำให้ประโยชน์ที่ได้น้อยกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคร้าบ !

#คุณพ่อตั้ม
#iTACteam


CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888