Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

iTACทีมลงพื้นที่ พบแหล่งเพาะเชื้อราและสารพิษปริมาณมหาศาลภายในฟาร์มของเรา!
ส่งผลให้สุกรที่ได้รับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมากับอาหารสัตว์อ่อนแอ ป่วยง่าย พบโรคแทรกซ้อน

#จุดวิกฤติของการเกิดเชื้อรา พบได้ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า ไซโลผสมอาหาร จุดเก็บวัตถุดิบอาหาร รางอาหารสุกร ทุกจุดคือจุดเสี่ยงที่จะทำให้มีโอกาสปนเปื้อนในอาหารสัตว์ จึงควรได้รับการตรวจสอบและมีโปรแกรมทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะ

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888