Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

เด็กขาดความอบอุ่น มักจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา!!

ลูกหมูก็ไม่ต่างกัน หมูน้อยที่ได้รับความอบอุ่นที่ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสีย หนาวสั่น และโดนแม่ทับตาย
หรือกินนมหรือนมน้ำเหลืองได้น้อย เป็นสาเหตุให้แคระแกร็นและป่วยง่าย

เข้าหน้าหนาวแล้ว เตรียมไฟกก กล่องกกและกระสอบให้พร้อม

อาจสุ่มเข้าเดินตรวจฟาร์มในช่วงเวลาอากาศหนาวจัดหรือเวลากลางคืน ว่ามีปัญหาลูกหมูหนาวสั่นนอนสุมหรือไม่ หากมีต้องหามาตรการแก้ไข

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888