Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

รางอาหารหรือที่นอนกันเนี่ย????
ลักษณะแบบนี้ หลายๆฟาร์มคงเห็นเป็นภาพชินตาในโรงเรือนอนุบาลกันแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ้นเปลืองอาหารและ FCR ในสุกรอนุบาลสูงขึ้นอย่างน่าเสียดาย

FCR ที่สูงขึ้นเกิดจากเวลาลูกหมูออกจากรางอาหารมักจะคุ้ยอาหารออกมา และทำให้อาหารสกปรกจำเป็นต้องทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ ลองสังเกตอาหารที่หกออกมานอกรางว่ามากน้อยแค่ไหน

จากที่เห็นในรูปสาเหตุเกิดจาก
รางอาหารใหญ่กว่าสุกรในช่วงนี้ แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นคือให้อาหารให้น้อยๆแต่บ่อยครั้ง
งดการใส่อาหารในรางอาหารสักระยะหนึ่ง มาใช้เป็นรางกลที่มีช่องไม่ใหญ่เกินไป เมื่อสุกรตัวใหญ่ขึ้นจึงมาให้อาหารในรางสาดอีกครั้งหนึ่ง
#iTACteamลงพื้นที่
#คุณพ่อตั้ม

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888