fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#พยาธิลำไส้ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
ฟาร์มไก่ไข่บางฟาร์มอาจพบปัญหาไก่ไข่ถ่ายเหลว บ่งบอกถึงสุขภาพลำไส้ของฝูงไก่ไข่ สาเหตุนั้นอาจมีหลายสาเหตุ เช่น คุณภาพน้ำที่ไก่กิน อาหาร พยาธิภายในลำไส้ เป็นต้น
พยาธิภายในลำไส้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม พยาธิลำไส้ในสัตว์ปีกที่พบบ่อยมีอยู่ 2 ชนิดคือ พยาธิไส้เดือน(พยาธิตัวกลม) และพยาธิตัวตืด(พยาธิตัวแบน) ซึ่งพยาธิทั้งสองชนิดดังกล่าวจะส่งผลให้ไก่ไข่มีอัตราแลกไข่ที่ไม่ดี ไก่ผอม และเหนี่ยวนำทำให้สุขภาพลำไส้ไก่ไข่มีปัญหา เป็นสาเหตุในการติดเชื้อที่ลำไส้ตามมา โดยเฉพาะพยาธิตัวตืด ที่มีตะขอและตัวดูดยึดติดผนังลำไส้ การป้องกันและควบคุมนั้น ควรควบคุมเรื่องแมลงวัน แมลงปีกแข็ง ภายในฟาร์ม การวินิจฉัยใช้การผ่าซากตรวจลำไส้ ร่วมกับตรวจหาไข่พยาธิจากมูลไก่ ยาที่ใช้ในการควบคุมพยาธิในกลุ่มนี้ได้ที่นิยมใช้เช่น Flubendazole Fenbendazole ควบคุมได้ทั้งพยาธิตัวกลมและตัวแบน Ivermectin ซึ่งควบคุมได้เพียงพยาธิตัวกลม ฟาร์มใดที่สงสัยปัญหาดังกล่าวควรปรึกษาสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์มของท่าน
โดย น.สพ. วีรชัย จิรธนาวุฒิ(ITAC)


For customer        02-937-4888