Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

น้ำตานองหน้า!!!
ลูกหมูวอน ยาสกปรกแบบนี้อย่าเอามาจิ้มหนู

การนำเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว ปักไว้ที่ขวดยา เป็นวิธีที่ไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับ

เพราะจะทำให้สิ่งสกปรกต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่อยู่บนฝาขวดยา เศษดิน มูลของสุกร หรือแม้แต่เชื้อโรคต่างๆ บนผิวหนัง ขนของสุกรปนเปื้อนมากับเข็มฉีดยา ผ่านเข้าไปในขวดยานั้นๆ ส่งผลทำให้ยาได้รับการปนเปื้อนสิ่งสกปรก และเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาโรคในสุกรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรืออาจจะเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ จากตัวที่ป่วย ไปยังตัวอื่นๆ ผ่านทางยาที่เราฉีดรักษาเองก็ได้
มาช่วยกันรักษาความ
สะอาดของยาที่ใช้ฉีดกันนะครับ !
#วันนี้คุณถอดเข็มออกจากขวดยาฉีดแล้วหรือยัง ?

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888