fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

แอนิมัล เฮลท์ ที่มีนวัตกรรม ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน เนื่องในโอกาสทำบุญประจำกลางปี และวันคล้ายวันเกิด น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เครือเวทโปรดักส์ และเพื่ออนุโมทนาบุญให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกคน และเป็นการ อุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยมีพระเดชพระคุณจากวัดบรมนิวาส ราชวรวิหารเป็นเนื้อนาบุญ ในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ ตึกช้าง เมื่อวันที่ 2 มิย ที่ผ่านมา


CategoryActivity

For customer        02-937-4888