fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

สุกรอุ้มท้อง ระวัง อะไรบ้าง ? ตามหมอ จาก เวทโปรดักส์ กรุ๊ป มาดูกัน!!!

สำหรับผู้เลี้ยงสุกร มักจะเจอปัญหานี้บ่อยๆ ทาง หมอ จาก เวท โปรดักส์ กรุ๊ป ก็มักเจอผู้มาปรึกษาแนวนี้บ่อยๆ สิ่งที่ควรระวัง ก็จะมี เรื่องการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือด
(อีเพอร์ริโตซูน : Eperythrozoon ) และสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin)
ว่าแล้วมาลองดูรายละเอียด เพื่อการดูแลสุกรที่ดีกัน..

1.1พยาธิในเม็ดเลือด (อีเพอร์ริโทรซูน)
เนื่องจากในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อปัญหาเพราะจำนวนแมลงดูดเลือดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยุง ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจะพบแม่สุกรอุ้มท้องมีอาการแท้งประปราย
จะพบได้บ่อยในช่วงอายุท้อง 40-60 วัน และ ช่วงอายุท้องตั้งแต่ 100 วันขึ้นไป
แม่สุกรอุ้มท้องอาจจะแสดงอาการป่วยหรือไม่ก็ได้
มีภาวะตายแรกคลอดสูงแต่จำนวนลูกกรอกจะไม่สูงนัก
และลูกสุกรแรกเกิดจะมีลักษณะตัวสีซีดเหลือง ไม่แข็งแรง
โดยจะมียุงและแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สำคัญ
การควบคุมป้องกัน 1. ลดจำนวนยุงและแมลงดูดเลือดให้น้อยลง
โดยตัดหญ้ารอบๆ ฟาร์มและโรงเรือน รวมไปถึงการใช้ยาฆ่าแมลงในกลุ่ม
ไซเปอร์เมททริน 2.ใส่ยาปฏิชีวนะคลอเตตร้าซัยคลิน ในอาหารแม่สุกรอุ้มท้อง ที่ขนาด
400 พีพีเอ็ม กินเป็นช่วงๆหรือตลอดช่วงที่มีปัญหา
ลักษณะของลูกสุกรตายแรกคลอดที่สงสัยว่าเป็นผลมาจากปัญหา Eperytozoonosis

2.2 สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ซึ่งเราจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าฝน
มีความชื้นสูงทำให้โอกาสการปนเปื้อนสารพิษหรือการเจริญเติบโตของเชื้อราในวัตถุดิบและอาหารสุกรเพิ่มมากขึ้น
หรือจากการปนเปื้อนจากการเก็บรักษาและอุปกรณ์ให้อาหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการแท้งประปรายทุกช่วงอายุอุ้มท้อง
ลูกสุกรแรกเกิดอ่อนแอร่วมกับจำนวนลูกกรอกที่สูงขึ้น
การควบคุมป้องกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี
มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การเก็บรักษาอาหารที่ดี
ร่วมกับการใช้สารจับสารพิษจากเชื้อราอย่างเหมาะสม

ในบทความต่อไป เวท โปรดักส์กรุ๊ป จะพาไปดูวิธีการดูแล หลังแม่สุกร ผ่านพ้นช่วงตั้งท้องจนคลอดออกมาแล้ว
สอบถามหรือปรึกษา ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ได้ที่ Inbox หรือ เว็บไซต์
https://www.vetproducts.co.th/

สร้างสรรค์ธุรกิจไทย ก้าวไกลในตลาดโลก


CategoryArticle

For customer        02-937-4888