Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

สารพิษจากเชื้อรา ภัยเงียบสัตว์ปีกที่มากับหน้าฝน #VetProductGroup#ฟาร์ม
เหตุเกิดจากเมื่อไม่กี่อาทิตย์ หมอทาง เวทโปรดักส์ กรุ๊ป เข้าไปเยี่ยมท่านเจ้าของฟาร์มสัตว์ปีก และก็ไปพบปัญหานี้เข้า!

ซึ่งเจ้าสารพิษจากเชื้อราเนี้ย มีหลากหลายชนิด โดยเชื้อรา 1 สายพันธุ์นั้นสามารถสร้างสารพิษได้มากกว่า 1 ชนิด ในขณะเดียวกันสารพิษ 1 ชนิดนั้นอาจสร้างมาจากเชื้อราได้หลายสายพันธุ์ โดยปริมาณสารพิษที่เชื้อราสร้างขึ้นนั้นขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น สายพันธุ์เชื้อรา ชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณความชื้น อุณหภูมิ และสภาพการเก็บรักษา โดยสารพิษจากเชื้อราที่เป็นปัญหาบ่อยในสัตว์ปีกคือ อะฟลาท็อกซิน โอคราท็อกซิน ไตรโคธีซีน ส่วนสารพิษชนิดอื่นๆที่อาจพบได้บ้างแต่ไม่บ่อย เช่น ฟูโมนิซิน ซีราลีโนน เป็นต้น
ผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราต่อสัตว์ปีกนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน หรือเรื้อรัง ตลอดจนไม่แสดงอาการเด่นชัด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงคือกดภูมิคุ้มกัน การกินและการดูดซึมอาหารลดลง เป็นพิษต่อตับและไต ส่งผลเสียหายต่อระบบประสาท ในด้านผลผลิตนั้นส่งผลให้ไข่ลด เกิดการตกค้างของสารพิษในไข่หรือเนื้อไก่ พบปัญหาด้านคุณภาพซากจากรอยโรคภายใน ตลอดจนส่งผลต่ออัตราการฟักออกของลูกไก่ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ในการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุนอกจากอาการและรอยโรค สิ่งที่ควรทำควบคู่กันคือนำอาหารหรือวัตถุดิบที่สงสัยมาตรวจวิเคราะห์หาระดับของสารพิษจากเชื้อรา ซึ่งในปัจจุบันวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายไม่แพง
มาตรการที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ผลิตอาหารสัตว์ปีกสามารถใช้ป้องกันปัญหาได้ ควรเริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองวัตถุดิบ เช่น ตรวจวัดปริมาณความชื้นและสุ่มตรวจสอบระดับสารพิษในวัตถุดิบตั้งต้น ไปจนถึงการจัดการอาหารสำเร็จรูปภายในฟาร์ม ในกระบวนการที่มีความสำคัญคือ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตอาหาร การขนส่ง และการจัดเก็บอาหารสำเร็จรูป ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดปัญหาหากจัดการไม่ดี นอกจากนี้ยังมีการใช้สารต้านเชื้อราชนิดต่างๆ และในปัจจุบันยังมีการใช้สารจับสารพิษจากเชื้อราในอาหารมากขึ้น มีผลให้การดูดซึมสารพิษในทางเดินอาหารลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพสัตว์ในกรณีที่มีระดับสารพิษในอาหารสูงเกินปริมาณที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้

เนื้อหาโดย สพ.ญ.พัฒน์ธนสรณ์ ใจเสมอ
บทความต่อไป เวท โปรดักส์กรุ๊ป จะพาไปดูวิธีการดูแล หลังแม่สุกร ผ่านพ้นช่วงตั้งท้องจนคลอดออกมาแล้ว
สอบถามหรือปรึกษา ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ได้ที่ Inbox หรือ เว็บไซต์
https://www.vetproducts.co.th/
สร้างสรรค์ธุรกิจไทย ก้าวไกลในตลาดโลก

CategoryArticle

For customer        02-937-4888