Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยกับอุปสรรคเรื้อรัง ทั้งมือใหม่ และฟาร์มผู้ผลิต ?!!

ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยภาคต่างๆยังให้ความสำคัญกับธุรกิจโคเนื้อ น้อย เนื่องจากโคยังไม่มีระบบประกันราคา เหมือน ยางพารา ปาล์ม ดังนั้นต้องผลักดันโคเนื้อเข้าสู่ระบบแบบประกันราคา เพื่อทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความอุ่นใจในระบบการเลี้ยงโค

แม้นโยบายภาครัฐ ที่ไปเน้นกลุ่มรากหญ้า แต่ไม่ได้มองภาพรวม ส่งผลให้ภาคเอกชนบางเจ้า มีการใช้สารเนื้อแดง โดยมองข้ามคุณภาพโคเนื้อ ที่จะทำให้ทัดเทียมต่างชาติอย่าง เนื้อจาก Australia/New Zealand

และด้วยสภาพตลาดปัจจุบัน พบว่า มีความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ บวกกับตลาดที่แคบภายในประเทศ ที่มีเฉพาะเป็นร้านแบบเขียง กอปรกับภาคส่งออก ที่ตลาดจีน-ยูนนาน เริ่มให้ความสำคัญกับการใช้สารเร่งเนื้อแดง ทางเวียดนามเอง ก็กดราคา เพราะ เวียดนามรู้ว่าเราไม่มีทางเลือก ดังนั้น จะเห็นว่าหากเราไม่เน้นการทำเนื้อคุณภาพ ตลาดจะเหลือแต่เขียง ซึ่งปัจจุบันก็มีเนื้อเถื่อนลักลอบเข้ามาตี ส่วนตลาดจีน-เวียดนาม-Steak ล้วนแล้วแต่ต้องการเนื้อคุณภาพ
นี้คือแผนแก้ไข แก่เหล่าเจ้าของฟาร์ม ทั้งใหม่และเก่า
รายละเอียด

โคต้นน้ำ
– การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ น้ำเชื้อ
– การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ อาหารข้น อาหารหยาบ
– การควบคุม การใช้ยา อาหารเสริม ที่มีคุณภาพ มีทะเบียน
– การควบคุมโรค FMD

โคกลางน้ำ(โคขุน)
– การควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงง
– โปรแกรมสุขภาพ ลดการใช้ยา การใช้วัคซีน ทำให้โตเร็ว
**รูปแบบการขุนโคมีทั้งการเอาโคสาวมาฟาร์มต้นน้ำ
การนำเข้าจากต่างประเทศ
การซื้อจาก อีสาน ที่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ แล้วมาขุนที่ภาคกลาง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบ หรือแม้กระทั่ง เอาตัวที่เป็น FMD มาขุนขาย

โคปลายน้ำ
(เขียง/โรงเชือด)
– โรงฆ่าสัตว์ พรบ.ควบคุมโรงฆ่า มีการเพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ให้มากขึ้น ทำให้สามารถ ตรวจ ค้น หรือยึดและจับกุมได้
– มาตรฐาน GMP/HACCP/HALAL
– การส่งออก ที่ภาครัฐต้องมีการช่วยต่อรองในเรื่องเงื่อนไขต่างๆทั้งเรื่องโรค
สารเร่ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
– การสร้างแบรนด์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
– ส่งเสริมการทำฟาร์มปลอดโรค ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเลือด 2 ครั้ง
ถ้าผ่านจะเป็นฟาร์มปลอดโรค ซึ่ง จะได้สิทธิพิเศษ เช่น
การขนส่งวัวสามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจ ซึ่งปกติจะต้องถูกกักนาน 21 วัน
– การจับเนื้อเถื่อนจากอินเดีย เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
และยังไม่มีการเจรจานำเข้า

ทางเวทโปรดัคส์เอง นอกจากจะเป็น ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเหลือ ภาคผู้ผลิตโคเนื้อแล้ว เรายังเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการตลาดของผู้ผลิตอีกด้วย
ที่มา : งานเสวนาโคเนื้อ นิตยสาร Vet digest
ลิงค์ goo.gl/XDbhDN
ดร.กนก คติกาล ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย
คุณอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
คุณกชกร วัชราไทย ลุงเชาวน์ฟาร์ม
น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ – กรมปศุสัตว์
#VetProduct #โคเนื้อ #ฟาร์มโค #พรีมิกซ์

For customer        02-937-4888