บริษัท เวทโปรดักส์ (เมียนมาร์) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

                บริษัท เวทโปรดักส์ เมียนมาร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ว่า เราจะเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพสัตว์ทั้งในส่วนของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเวชภัณฑ์และอาหารเสริมของสัตว์มายาวนาน ประกอบกับเรามีผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน อาทิเช่น ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านโรงงานอาหารสัตว์ ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ และด้านการขายและการตลาด ดังนั้นในยุคที่จะมีการเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC”   จึงเป็นโอกาสที่ดีในการก่อตั้งเวทโปรดักส์ เมียนมาร์ ที่จะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเรา รวมทั้งสนับสนุนภาคปศุสัตว์ในพม่า ให้ยกระดับอย่างก้าวกระโดด

ตั้งแต่เราเปิดดำเนินงาน เราได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศเมียนมาร์ โดยเข้าไปดำเนินการทั้งการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในฟาร์มให้กับลูกค้าทั่วทั้งประเทศ   ซึ่งผลตอบรับจากลูกค้าอยู่ในระดับที่ดีมาก  ทางเราจึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นอย่างดี และเราจะขอยืนยันในการดำเนินธุรกิจด้วยการเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง ด้วยปรัชญาที่ว่า  “เราจะทำให้ลูกค้าทุกท่านมีกำไรสูงสุดในการประกอบธุรกิจ”  และท่านผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องมีผลผลิตสูงสุด และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด  และเราก็ได้มีโครงการต่างๆมากมาย อาทิเช่น

                     โครงการ Feed Solution เป็นโครงการจัดการด้านอาหารสัตว์แบบครบวงจร เพื่อให้ท่านลูกค้ามีต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่ำที่สุด
                     โครงการ Doctor Poultry เป็นโครงการบริหารการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับกำไรสูงสุด
                     โครงการ Mini GMP เป็นโครงการที่ช่วยให้ทางลูกค้า สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญต่อผลผลิตและต้นทุนอาหารสัตว์

ทีมงานเวทโปรดักส์ เมียนมาร์ เราทำการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากทางโรงงานของบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด หรือ ASP ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตจากเมืองไทยในเครือเวทโปรดักส์ ที่ ASP เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานครบถ้วนทั้ง ISO9001: 2008, GMP, HACCP, GMP PICS, FAMI-QS และอื่นๆ นอกจากนี้ ASP เป็นบริษัทแรกในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ หรือ Thailand Trust Mark” และสินค้ามีความแตกต่างที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง
เวทโปรดักส์ เมียนมาร์ พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญสูง โดยนำโครงการต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ทางลูกค้าทุกท่านเกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด และประสบความสำเร็จตามคำขวัญของเรานั่นคือ “Your Success Is Our Task” เราพร้อมแล้วที่จะช่วยพัฒนาวงการปศุสัตว์ของประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้ธุรกิจของท่านเจ้าของฟาร์ม และท่านผู้ประกอบการทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป
ทีมงาน


ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
บริษัท เวทโปรดักส์ (เมียนมาร์) จำกัด
36/A ,Maharbandoola Bridge Street ,Dawpon Township ,Yangon, Myanmar
Tel. : 01-9190490
E-mail : patanapong.vetmm@gmail.com