บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

                ด้วยวิสัยทัศน์ของเวทโปรดักส์กรุ๊ป ในการสรรสร้างธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก และพันธกิจในการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบกับความสำเร็จของเวทโปรดักส์กรุ๊ปซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่มีส่วนทำให้ธุรกิจของลูกค้าและวงการปศุสัตว์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความพร้อมของเวทโปรดักส์กรุ๊ป ที่มีทีมงานส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ เห็นโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ดังนั้น ในปี 2550 เวทโปรดักส์กรุ๊ปจึงก่อตั้ง บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความพร้อมทางด้านทีมงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและการตลาด พันธมิตรทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคในวงการสัตว์เลี้ยง ด้วยสินค้าคุณภาพ การบริการที่ตรงใจ กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย

Merge Companion จึงหมายถึง การผสานโลกของสัตว์เลี้ยงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
               
                บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในหมวดสัตว์เลี้ยง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องมือผ่าตัด  ฯลฯ รวมไปถึงสินค้าคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข Kanipro ,อาหารแมว Felipro “ อร่อยอย่างมีสุขภาพ” “Good Taste Good Health For Your Dog and Cat” รวมถึงแชมพูสูตรต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐานการผลิตภายใต้แบรนด์ Merge และ Dr. Merge  ของใช้จำเป็นอีกมากมายที่เป็นที่ต้องการสำหรับผู้เลี้ยง นอกจากนี้ เมิร์จ ฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในการช่วยสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด คือ บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างทั่วถึง ทีมงาน     
ทีมบริหาร
             1. น.สพ. พรชัย                     พงศาธิวัฒน์           General  Manager
2. คุณธนวรกฤต                     สัตยานิคม              Supervisor
ภาพรวมทีมงาน บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์
 
ติดต่อเรา
บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประทศไทย)  จำกัด
3300/121-124  ตึกช้าง อาคารB  ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน จอมพล  จตุจักร  กทม. 10900
โทร. 02-9374888    โทรสาร  02-9374901
Email : info@vetproducts.co.th