บริษัท เวทโปรดักส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

                บริษัทในเครือเวทโปรดักส์ ได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ และได้เล็งเห็นศักยภาพของการผลิตปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศฟิลิปปินส์เองก็มีศักยภาพที่สูงมาก โดยมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน ปศุสัตว์มากกว่าประเทศไทย 1.5  เท่าตัว ทางเครือเวทโปรดักส์จึงได้มีการสำรวจตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจขยายธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มายังประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้ก่อตั้ง บริษัท เวทโปรดักส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด เมื่อ ปี 2554  โดยมีผู้ก่อตั้งคือ

น.สพ. ธานินทร์      ชีวผลาบูลย์      Directing Manager
น.สพ. วินัย           ชัยสิทธิ์สงวน    General Manager International
น.สพ. เจริญ          ภูศรี              Country Manager
น.สพ. คมกริช        บุญขจร          Technical Regional Manager 
นางสาว ณัฐอร         เพชรรัตน์       Account Manager 
จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการจากนักวิชาการที่มีประสบการณ์สูงจากประเทศไทยทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทำให้การขยายตลาดในช่วงเวลา 4 ปีทีผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ ขยายฐานลูกค้าไปยังเกาะวิซายาส (Visayas) และเกาะมินดาเนา (Mindanao) จากเดิมที่ทำการตลาดเฉพาะเกาะหลัก คือ เกาะลูซอน (Luzon) นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้ง สุกร, ไก่, สัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์น้ำตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำเข้าจากบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนต์ แอน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตจากเมืองไทยในเครือเวทโปรดักส์ ASP เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานครบถ้วนทั้ง ISO9001: 2008, GMP, HACCP, GMP PICS, FAMI-QS และอื่นๆ นอกจากนี้ ASP เป็นบริษัทแรกในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ หรือ Thailand Trust Mark” และสินค้าครบทุกรายการ อาทิเช่น วิตามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์ เอนไซม์ สารจับสารพิษจากเชื้อรา ยาปฏิชีวนะ และสารเสริมต่างๆ
นอกจากสินค้าที่คุณภาพสูงแล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน ทางบริษัทฯ เองยังมีทีมนักวิชาการทั้งสุกร, ไก่, สัตว์เคี้ยวเอื้อง จากประเทศไทยคอยให้คำปรึกษากับลูกค้า รวมทั้งนำเทคโนโลยีจากประเทศไทย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มสุกร เช่น โปรแกรมหมอหมู (Pig live software) เพื่อบริการและพัฒนาการผลิตของลูกค้าฟิลิปปินส์ ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อความยั่งยืนและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่มากกว่าสินค้าและบริการที่ครบครัน
ทางเวทโปรดักส์ ฟิลิปปินส์ ได้ทำการประชาสัมพันธ์บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาด จะเห็นได้จากเวทโปรดักส์ ฟิลิปปินส์ มีการออกบู๊ธ ในงาน Live Stock Philippines, Inhagen Philippines, propork Philippines มีการใช้นิตยสารเวทโปรดักส์ (Vet Digest magazine) นอกจากการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางการออกบูธ และการทำนิตยสารแล้ว ยังได้พาลูกค้าประเทศฟิลิปปินส์ ไปร่วมงาน VIV Asia ในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา ทั้งยังมีการพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมฟาร์มในประเทศไทย และยังมีเว็บไซด์ เวทโปรดักส์ กรุ๊ปเพื่อประชาสัมพันธ์ ในระบบ E- Commerce จากการ ประชาสัมพันธ์ นี้เองทำให้ลูกค้าฟิลิปปินส์ ได้รับรู้ถึงจุดแข็งของบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป
ทางเวทโปรดักส์ ฟิลิปปินส์ ได้ตระหนักเสมอว่าการขยายธุรกิจมายังประเทศต้องมีกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยที่ผ่านมา เราได้ร่วมช่วยผู้ประสบภัยจากพายุ โยลันดา ซึ่งเป็นภัยทางธรรมชาติ เราได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทาง สภากาชาด ฟิลิปปินส์ (Red cross Philippines) เพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องชาวประเทศฟิลิปปินส์ ให้ผ่านพ้นภัยในครั้งนี้ไปด้วยดี
 

  เราทีมงานเวทโปรดักส์ฟิลิปปินส์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเติบโตเป็นพันธมิตรทางการค้ากับลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเรามีทั้งสินค้า บริการ ทีมที่ปรึกษา ตลอดจนการตอบสนองทุกๆ ความต้องการให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ทีมงาน

ภาพรวมทีมงาน บริษัท เวทโปรดักส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
Vetproducts Philippines Corporation
Address : 22A   V.Luna Avenue St.  Brgy Pinyahan  Quazon City,  Philippines
Tel: +63 2990 1247            Fax: +63 2990 1194
Dr. Charoen  Pusri (Country Manager)
Tel: +63 908 – 8866 – 891                 Email: jr_darkgreen@hotmail.com

Dr. Kajondej  Ngamlertkul  (Assistant Country Manager)
Tel: +63 998 – 8451 – 270                 Email: turk_t1@hotmail.com

Ms. Florabelle  Agne
Tel: +63 908-8866-892                      Email: vetproductsph@gmail.com