Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#OXIPRO ตัวจริงสำหรับการควบคุม ASF
#ยืนยันจากผลการทดสอบ OXIPRO กับเชื้อ ASF จากหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ

โดยผลการทดสอบ พบว่า

OXIPRO สามารถยับยั้งเชื้อ ASF ได้จริง !!
โดยแนะนำการใช้ OXIPRO ที่ปริมาณเชื้อ 10^6 TCID50/ml

✅ในน้ำสะอาด
ใช้ OXIPRO 1:200, ทิ้งไว้ 1 นาที ขึ้นไป

✅ในน้ำสกปรก
ใช้ OXIPRO 1:200, ทิ้งไว้ 5 นาที ขึ้นไป

Oxipro ยาฆ่าเชื้อกลุ่ม Oxidizing Agent ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในตลาดสุกร #ฆ่าเชื้อ ASF ได้จริง

โปรแกรมการทำความสะอาดในการเลี้ยงปศุสัตว์ มีความจำเป็นอย่างมากและการเลือกน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ก็มีความจำเป็นเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดึงประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อออกมาให้ได้มากที่สุด

 

For customer        02-937-4888