fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

การดูแลวัสดุรองพื้นในไก่เนื้อ #Poultry

ไก่เนื้อปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคค่อนข้างเยอะ อันเนื่องมาจากไก่เนื้อเป็นแหล่งโปรตีนที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนา และยังสามารถหาทานได้ง่ายทั่วไป อีกทั้งไก่เนื้อยังใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นานมาก จึงทำให้มีผู้เลี้ยงไก่เนื้อจำนวนมากขึ้น แต่ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อมีค่อนข้างเยอะ และสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ของการเลี้ยงไก่เนื้อ ก็คือ การดูแลวัสดุรองพื้น

วัสดุรองพื้นถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ ทางผู้เลี้ยงจึงควรเอาใจใส่และมีวิธีการดูแลเพื่อให้วัสดุรองพื้นอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ชนิดของวัสดุรองพื้นที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยก็คือ แกลบ ซึ่งจะมีการแบ่งระดับคุณภาพของวัสดุรองพื้นแต่ละลักษณะ ดังนี้

ระดับคุณภาพของวัสดุรองพื้น (แกลบ)
เกรด 1 แกลบต้องแห้งและร่วน (กำไว้ในมือแล้วบีบเมื่อคลายมือออก แกลบจะแยกออกจากกัน)
เกรด 2 แกลบชื้นเล็กน้อย (กำไว้ในมือแล้วบีบออกเมื่อคลายมือออก แกลบจะไม่แยกออกจากกัน)
เกรด 3 แกลบชื้นหรือเป็นแผ่นใต้จุดนิปเปิ้ลหรือกระปุกน้ำ (เป็นบริเวณพื้นที่เล็กๆเท่านั้น)
เกรด 4 แกลบเป็นแผ่นแต่ปัจจุบันแห้งแล้ว (เป็นบริเวณทั่วไป)
เกรด 5 แกลบเป็นแผ่นและเปียก (เป็นบริเวณกว้าง)
เกรด 6 แกลบเปียกและแฉะ (เป็นบริเวณกว้าง)

การดูแลวัสดุรองพื้น
– เมื่อไก่อายุ 7-20 วัน คนเลี้ยงควรเริ่มกลับแกลบ โดยการกลับแกลบแต่ละครั้งควรเปิดพัดลมเพิ่ม 2 ตัวเพื่อช่วยระบายแก๊สแอมโมเนียออกนอกโรงเรือน และควรกลับด้วยความนิ่มนวลเพื่อป้องกันไก่เครียดหรือบาดเจ็บ
– เมื่อไก่อายุ 21-29 วัน ลักษณะแกลบจะเริ่มชื้นถึงชื้นมาก ให้ทางผู้เลี้ยงพิจารณาดูว่าแกลบอยู่ในเกรดระดับใด ถ้าอยู่ในเกรด 1-4 ยังสามารถกลับต่อไปได้และควรนำแกลบใหม่มาโรยปนตรงบริเวณที่แกลบชื้นเพื่อไม่ให้แกลบที่ชื้นเกาะตัวกันเป็นแผ่น แต่ถ้าพิจารณาแล้วสภาพแกลบในอยู่ในเกรด 5-6 จะต้องตักออกโดยทันทีแล้วนำแกลบใหม่มาเสริมแทน
– เมื่อไก่อายุ 30-จับ ช่วงนี้เป็นช่วงไก่ใหญ่ซึ่งไม่ควรจะทำการกลับแกลบ เพราะจะทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียภายในโรงเรือนเป็นจำนวนมากพัดลมไม่สามารถระบายออกจากโรงเรือนได้ทัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ไก่ป่วยได้ การดูแลแกลบช่วงนี้จึงควรหาแกลบใหม่มาเสริมในบริเวณที่ชื้นหรือเป็นแผ่น แต่ถ้าพบแกลบเปียกหรือแฉะต้องรีบตักออกทันทีเช่นเดียวกัน

#VetProductGroup #AnimalHealth


For customer        02-937-4888