Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 12/05/23🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก
ความต้องการโดยรวมไม่มาก สภาพตลาดยังขาดโอกาสที่ดีที่ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่ราคาหมูเทียบกับเมื่อวานมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะราคาหมูต่ำทำให้แนวโน้มผู้เลี้ยงหมูอยากจับขายหมูต่ำลง บางโรงเชือดมีสต๊อกไม่เพียงพอ และเพื่อตอบสนองความต้องการของออเดอร์ จึงมีการเพิ่มราคาในการรับหมูเข้าเชือด ซึ่งราคาหมูของวันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 540-630 RMB (2,624.4-3,061.8 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.86 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ปริมาณหมูออกสู่ตลาดลดลง
ยังมีการรายงานระบาดของ asf
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,500-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 691 ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ทรงตัว
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกรยืนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา บางพื้นที่มีปริมาณหมูขายออกตลาดเพิ่มมากขึ้น เพราะผลกระทบราคาวัตถุดิบและค่าอาหารแพง
: ราคาไก่และไข่ ทรงตัว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 121.3 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนต่อเนื่อง และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 85 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
💠บทวิเคราะห์

🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคายืน
🐓ราคาไก่พื้นเมืองปรับลง จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐣ราคาไข่ไก่ปรับลง จากสัปดาห์ที่แล้ว
ภาพรวมเศรฐกิจยังไม่ค่อยดี อัตราเงินกีบยังอ่อนต่อเนื่อง มีกระแสข่าวเงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสปป.ลาว

💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 บาท = 527.14 กีบ
🐖รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว
บทวิเคราะห์
1. หมูปรับลง เพราะมีการนำเข้าและเอาออกจากท่าเรือได้ทำให้ราคาตลาดอ่อนลง
2. ไก่ราคาปรับขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาราคาอ่อน และผู้บริโภคหันมาเลือกมากขึ้นราคาจึงขึ้นตาม
3. ไข่ ปรับขึ้นราคาเพราะมีการอนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามเขตได้ทั่วไป ไม่มีการจำกัดเขตเหมือนแต่ก่อน
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.60บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2566)
วันพระที่ 12 พฤษภาคม 2566
สภาวะราคาสุกรทุกภูมิภาคทรงตัว มีคำสั่งซื้อถึงฟาร์มมากขึ้น คาดว่าราคายืนแข็ง ถึง ปรับตัวขึ้นในวันพระถัดไป
ต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 2 เบาลงตามต้นทุนลูกสุกรพันธุ์ เฉลี่ย 96.52 ต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 90.57 บาทต่อกิโลกรัม

หลังการชุมนุมของเกษตรกรชาวหมู 9 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานร่วมแก้ปัญหาเนื้อสุกรลักลอบ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในระหว่างกรมเริ่มทะยอยแต่งตั้ง โดยคณะทำงานของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเห็นชอบส่งเรื่องแรกถึงกรมศุลกากร “ขอให้ขึ้นบัญชีผู้นำเข้าเนื้อสุกรที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ เข้าลักษณะต้องตรวจสอบการผ่านพิธีการแบบ Red Line ทั้งหมด จนกว่าจะจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าจนถึงที่สุด”

ภาคตะวันตก 70-72
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566: 1,700 บาท บวก/ลบ 70

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

___________________________________________________________________________________

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Online ในหัวข้อ
” Sustainable Feed & Nutrition Strategy”
กลยุทธสำคัญที่บริษัทชั้นนำ ปรับใช้สู่ความยั่งยืนในธุรกิจ 🎉💯🌽
✍️ พบกับวิทยากรคนสำคัญ
👤 ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
อ.ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาแชร์ในหัวข้อ “Feed & Nutrition Least cost”
👤 ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิชาการอาหารสัตว์, CPF
มาแชร์ในหัวข้อ “Feed & Nutrition Innovation”
👤 คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช
VRI, Vet Products Group
มาแชร์ในหัวข้อ “Feed & Nutrition Global”

📍ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

“เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ที่วัดผลได้ด้วย ROI” 🎉💯


For customer        02-937-4888