fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 27/2/23🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูจีนขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วสาเหตุมาจากรัฐบาลทำการเก็บหมูเข้าสต๊อก จึงเป็นการกระตุ้นผู้เลี้ยงหมู ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่การค้าขายไม่ดีนัก ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นมาจึงขาดความต้องการซื้อของผู้ซื้อ อีกทั้งโรงเชือดต่างๆเริ่มกดราคารับซื้อ ซึ่งทำให้ราคาหมูมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 550-650 RMB (2,811-3,263 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 502 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน ขึ้นบางพื้นที่

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,600-1,800 ) บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 680 ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน ขึ้นบางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 9/2566)
วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

การค้าสุกรขุนในทุกภูมิภาคเริ่มทรงตัว หลังกลุ่มผู้เลี้ยงภาคตะวันตกประชุมหารือเพื่อยืนราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เพื่อลดผลสูญเสียของฟาร์มจากการขายต่ำกว่าต้นทุนมากร่วม 2 เดือน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก โดยเฉพาะ 3 ห้างที่มีการแข่งขันราคาจำหน่ายปลีกสูงในชิ้นส่วนเนื้อแดง ส่วนสะโพก ส่วนหัวไหล่ ยินดีร่วมแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติร้องขอ โดยขอให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการร่วมหารือปรับโครงสร้างราคาจำหน่ายให้สอดคล้องต้นทุนการเลี้ยงสุกร

จากราคาสุกรขุนปัจจุบันที่ต่ำลงทำให้การป่วนตลาดของหมูกล่องทำมาร์จิ้นได้ยาก ยังคงมีแต่การตั้งราคาจำหน่ายปลีกของชิ้นส่วนตับที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ที่ต่ำมากที่มากระทบความต้องการบริโภคเนื้อสุกรปกติ เนื่องจากผลผลิตตับหมูในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค สมาคมฯ จะพิจารณา 2 แนวทางเพื่อลดการกดดัน คือ ขอให้กรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าตับหมู หรือ ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกพิจารณาการตั้งราคาจำหน่ายปลีกตับหมู

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888