fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 17/12/22🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก
จีนกำลังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันโควิดให้มีความเข้มงวดลดน้อยลงส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า ทว่าเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ค่อนข้างใกล้ช่วงปีใหม่ ทำให้ช่วงระยะเวลาที่การค้าขายดีมีค่อนข้างสั้น บริษัทเลี้ยงหมูมีการเพิ่มปริมาณจับขายอย่างมาก และผู้เลี้ยงหมูส่วนใหญ่ต้องอยากขายหมูในช่วงโอกาสนี้ ทำให้มีปรากฏการณ์ที่แย่งขายหมูเกิดขึ้น ทำให้หมูในตลาดมีมากกว่าความต้องการ ราคาหมูจึงปรากฏแนวโน้มลดลง
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 660-750 RMB (3,293-3,742 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.99 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,200-2,400 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน ขึ้นลง บางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 50/2565)
วันพระที่ 16 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทุกภูมิภาค ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ย่อตัวลงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทุกภูมิภาค ซึ่งเกิดจากการสื่อสารที่บิดเบือนข้อมูล รวมทั้งปัญหาหมูลักลอบนำเข้าที่กระจายไปในทุกภูมิภาค ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อปริมาณสุกรเข้าสู่ตลาด

ในขณะที่ภาพรวมปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดหลายพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเสถียรภาพราคา สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค ยืน ราคาขายสุกร และเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม

ภาคตะวันตก 96
ภาคตะวันออก 96-98
ภาคอีสาน 96-100
ภาคเหนือ 98-100
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,400 บาท บวก/ลบ 96

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888