fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 02/11/22 🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก
1.บริษัทหมูรายใหญ่หลายที่เพิ่มความเร็วในการจับขาย ทำให้เกิดอุปทานเพิ่มขึ้นในตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องต่อภาครัฐในการปรับราคาหมูลง
2.เนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างหนัก หลายที่ปิดเมืองทำให้การขายเนื้อหมูถูกจำกัด การค้าขายซากหมูยากขึ้น ออร์เดอร์โรงเชือดก็ลดลง
3.รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาหมู เพื่อให้ราคาหมูกลับมาอยู่ที่เขตเหมาะสม ซึ่งบริษัทหมูต้องปฏิบัติตามนโยบาย
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 750 -850 RMB (3,937-4,462THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.25บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,200-2,400 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ปริมาณสุกรในประเทศมากขึ้น
2. มีการลักลอบหมูบางส่วนจากเวียดนาม

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ลง
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ค่าเงินจ้าดอ่อนลง มากๆๆๆทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ลง
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 44/2565)
วันพระที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ความต้องการสุกรขุนสูงขึ้นทุกภูมิภาค ทั้งการเปิดภาคเรียน และการท่องเที่ยวหนีหนาว หนีค่าครองชีพและการจำกัดการใช้พลังงานจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป และจากเอเชียตามฤดูกาล ผู้เลี้ยงผู้ค้าสุกรมองปรากฏการณ์เกียร์ว่างหมูกล่องเป็นยุทธวิธีหวังทุบราคาหมูสนองการเมืองที่ย้อนแย้ง GDP Target ของรัฐบาล จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อทำความกระจ่าง คาดว่าก่อนสิ้นปีรัฐบาลจะออกโครงการต่างๆ ใช้หนี้สาธารณะเพื่อเพิ่มตัวเลข GDP กระตุ้นการจับจ่ายสร้าง Window Dressing ปิดยอด GDP อย่างที่เคยปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างปัจจัยบวกต่อเนื่องกับการจับจ่าย โดยสิ้นปี 2565 หนี้สินสาธารณะของประเทศน่าจะปิดที่ 62.69% ของ GDP

คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรนัดประชุมประมาณการต้นทุนการผลิตไตรมาส 4/2565 ในสัปดาห์หน้า คาดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าพันธุ์สุกรที่ยังสูงอยู่จะทำให้ตัวเลขต้นทุนการผลิตสุกรใกล้เคียงไตรมาส 3/2565

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่


For customer        02-937-4888