fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน และอาเชียน 20/08/22🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจากปริมาณในการจับขายของผู้เลี้ยงหมูลดลง แหล่งหมูในตลาดน้อยลง เพิ่มความยากในการจัดซื้อของโรงเชือด แต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงโรงเรียนถึงปิดเทอม การบริโภคเนื้อหมูจึงเพิ่มขึ้น กระตุ้นความต้องการการบริโภคเพิ่มขึ้น และจึงทำให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาขาย ภาคเหนือของจีนโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ทางภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนอยู่ ทำให้ราคายังคงคงที่

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 750-850RMB (3,937-4,462THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.25 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว ลงเล็กน้อย

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,400-2,500 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด
3. เปิดเมืองมากขึ้น

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ค่าเงินจ้าดอ่อนลง มากๆๆๆทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ลง
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ลง
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
2.เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้หันไปบริโภคโปรตีนที่ถูกกว่าคือไก่และไข่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/2565)
วันพระที่ 20 สิงหาคม 2565

โดยเฉลี่ยหลายภูมิภาคผลผลิตสุกรขุนออกสู่ตลาดลดลงแต่ยังคงเพียงพอ แนวโน้มทิศทางความต้องการของตลาดมากขึ้น ผลักดันกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรครบวงจรเร่งหาผู้เลี้ยงพันธมิตรรายย่อย รายเล็ก มากขึ้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) มั่นใจว่าปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 12 ล้านคนแน่นอน มากกว่าเป้าหมาย 10 ล้านคนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งไว้ เป็นปัจจัยบวกหนุนความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ หมู ไก่ ไข่ สูงต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888