Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

#ราคาหมู สัตว์ปีก จีน และอาเซียน ประจำวันที่ 03/12/64

#ราคาหมูไทย
ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2564)
วันพระที่ 4 ธันวาคม 2564
ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board พิจารณาต้นทุนการผลิตสุกร เฉลี่ย ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 และคาดการณ์ Q4 ดังนี้
– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 80.80
Q4 ที่ 76.94
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 72.32
Q4 ที่ 72.88
ฐานราคาทรงตัวในลักษณะยืนราคามั่นคงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ภาคอีสานปรับตัวเท่าภูมิภาคอื่น หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น เอื้อการท่องเที่ยวกับหลายจุดท่องเที่ยวของภาคอีสาน
ภาคตะวันตก 82-84
ภาคตะวันออก 82-84
ภาคอีสาน 82-84
ภาคเหนือ 84
ภาคใต้ 82
ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : 2,500 บวก/ลบ 80 บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
จีน ราคาหมูลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยสองปัจจัย คือ
1.ราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นทำให้ปริมาณการบริโภคเริ่มลดลง
2.ราคาหมูเป็นจากภาพรวมยังถือว่าสูง ทำให้โรงเชือดมีแนวโน้มซื้อหมูลดลง และกดราคารับซื้อให้ต่ำลง
ลูกหมู 15 กก ตัวละ 370-480 หยวนต่อตัว (1,968-2,554 บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.32 บาท/หยวน
#หมูเวียดนาม ราคา ขึ้น
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600 บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )
#หมูกัมพูชา ราคาลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
#หมูลาว คงที่
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ
#หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่
#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก
-ไปกัมพูชาวันละ 300 ตัว (หมูขุน)
เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter
#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่ Website : http://vetproductsgroup.com/ Facebook : https://www.facebook.com/vetproductsgroup/ Youtube : VPG Channel https://www.youtube.com/channel/UCfh0zG1brebh3mEvVwn7qCw Line : https://lin.ee/y2sTX7V

For customer        02-937-4888