fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

กินไข่! แล้วรู้ไหม? GMP ควบคุมอะไรในไข่ไก่ ให้ออกมาว๊าว..คุณภาพดี

ศูนย์รวบรวมไข่ไก่ ถือเป็นสถานที่สำคัญในการผลิตไข่สดออกสู่ท้องตลาด ศุนย์ฯจะทำหน้าทีช่วยคัดขนาดไข่ ความสด และคุณภาพต่างๆก่อนส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสามารถของการรับรอง GMP ได้ โดยจะควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดที่มีคุณภาพ

ศูนย์รวบรวมไข่ไก่ที่ได้มาตรฐานประกอบไปด้วย

1) สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างชัดเจน และอยู่ห่างจากแหล่งที่ปล่อยมลพิษที่จะมีโอกาสปนเปื้อนไข่ไก่ได้ และโครงสร้างอาคารต้องเป็นอาคารปิด อากาศถ่ายเทได้สะดวกและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

2) เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์  :  มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน มีรายการรวบรวมรายชื่อเครื่องมือ เครื่องจักร จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรง และ มีแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงมีโปรแกรมการทำความสะอาดเพื่อเครื่องมือ เครื่องจักร มีความพร้อมใช้และสะอาดอยู่เสมอ

3) สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  :  เช่น แสงไฟต้องมีความสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะ พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า พื้นที่ล้างมือ โรงอาหาร ห้องสุขา

การควบคุมการปฏิบัติงาน

1) กระบวนการรับไข่ : ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญ เช่น ฟาร์มไก่ไข่ วันที่รับไข่ โดยต้องสอบกลับได้ว่าไข่มาจากที่ใด ไข่ไก่ที่รับเข้าจะต้องมีการนำออก แบบ FIFO หรือ first-in first-out มีการกำหนดเกณฑ์การรับไข่ และไม่วางแผงไข่ไก่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง ต้องมีวัสดุรองพื้นก่อนวางแผงไข่ไก่

2) การจัดเก็บไข่ไก่ :  ไข่ไก่ที่ผ่านกระบวนการบรรจุแล้วควรนำส่งไปยังสถานที่จำหน่ายให้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าจำเป็นต้องเก็บรักษานานกว่า 24 ชั่วโมง ควรเก็บไข่ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 25 ºC เพื่อรักษาคุณภาพความสดของไข่

3) การขนส่งไข่ไก่ :  รถขนส่งไข่ไก่ ต้องสะอาดมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด ทั้งก่อนและหลังส่งไข่ไก่ และรถขนส่งสามารถป้องกันไม่ให้ไข่แตกร้าวเสียหาย หรือ เกิดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง

4) พนักงานที่เกี่ยวข้อง :  มีการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล ความสะอาด พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานรวมถึงมีการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงาน

**หากสนใจการจัดทำระบบมาตรฐาน สามารถติดต่อฝ่ายขายในเครือเวทโปรดักส์

 


For customer        02-937-4888