fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

จัดการอย่างไรไม่ให้มีปัญหาโรคนิวคาสเซิล ในไก่มากวนใจ

การจัดการที่สำคัญยังเป็นเรื่องระบบการป้องกันโรคและการให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ โดยบ่อยครั้งที่พบว่าผู้ประกอบการฟาร์มหรือเกษตรกรทราบและเข้าใจแต่ละเลยการปฏิบัติ โดยจุดเสี่ยงที่สำคัญที่มักเป็นปัจจัยในการเกิดโรค ได้แก่ การควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มของคนและรถไม่ดีพอ การขนส่งต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายไก่ การขนส่งไข่ การขนส่งอาหาร รวมไปถึงภาวะความเครียดจากสิ่งต่างๆที่ส่งผลให้กดภูมิคุ้มกัน เช่น เลี้ยงไก่หนาแน่น การระบายอากาศไม่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดโรคตามมาได้

ในเรื่องการให้วัคซีน มีประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องวิธีการให้ ทั้งการสเปรย์ ละลายน้ำ และหยอดตา โดยพบว่าแท้จริงแล้ววิธีการให้ไม่สำคัญเท่ากับประสิทธิภาพของการให้ ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบควรมีการตรวจสอบหน้างานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของระยะเวลาการให้และการตรวจสอบสีที่ปาก เพราะหากรอตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันหลังการให้วัคซีนจะช้าเกินควร อีกกระบวนการหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือกรณีการรับไก่สาวเข้ามาเลี้ยงควรมีกระบวนการตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพ โดยชั่งน้ำหนัก ตรวจเช็ค Uniformity ของฝูง เก็บตัวอย่างเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน และเก็บตัวอย่าง Swab ตรวจหาเชื้อไวรัส เพื่อทราบถึงสถานะของฝูงและตั้งรับจัดการในช่วงให้ผลผลิตต่อไป


CategoryiTAC, Article, Poultry

For customer        02-937-4888