fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ผอมซีด แกร็น แบบนี้ ทำวัคซีน PCV2 ให้ผมจะดีมากนะคร้า..บ

ในปัจจุบันเราจะพบปัญหาสุกรขุนมีอาการผอม สีผิวขาวซีดถึงสีเหลือง ขนาดไม่สม่ำเสมอ เป็นอาการที่เรียกว่า PMWS หรือ แม้แต่อาการผิวหนังอักเสบทั่วร่างกาย ที่เราเรียกว่า PDNS ทั้งสองอาการนี้มีเชื้อเซอร์โคไวรัสเป็นสาเหตุหลัก เป็นปัญหาในฟาร์มสุกรหลายๆ แห่ง ทั้งที่เป็นฟาร์มสุกรที่ผลิตลูกสุกรเอง หรือแม้แต่ฟาร์มที่มีการซื้อลูกสุกรเข้ามาเลี้ยงก็ตาม

สาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวมีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ คุณภาพวัคซีน ขั้นตอนการทำวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน โปรแกรมการทำวัคซีนในสุกรพันธุ์และลูกสุกรไม่เหมาะสม ยังรวมไปถึงสุขภาพของสุกรในขณะที่ทำวัคซีนที่อาจจะอยู่ในภาวะที่กดระดับภูมิคุ้มกันทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเซอร์โคไวรัสได้ไม่ดีเท่าที่ควร และยังมีปัญหาอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถปรึกษากับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มของท่านในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

แต่ในครั้งนี้จะขอนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีที่มีหลายๆ ฟาร์มได้ทดลองปฏิบัติและให้ผลดีในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ การให้วัคซีนเซอร์โคไวรัสกับสุกรกลุ่มที่ป่วยและแสดงอาการ PMWS และ PDNS ซึ่งผลการรักษาแบบนี้พบว่าประมาณ 2 สัปดาห์ สุกรป่วยเหล่านี้จะแสดงอาการของโรคน้อยลง สุขภาพดีขึ้น และความเสียหายก็ลดลงเป็นที่น่าพอใจมาก

แต่วัคซีนเซอร์โคไวรัส ยังถือว่ามีราคาต่อโด๊สค่อนข้างสูง ดังนั้นจะต้องประเมินว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาจากเซอร์โคไวรัสหรือไม่? และหากใช่ต้นทุนที่จะใช้ในการรักษากับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากันหรือไม่ แต่จากประสบการณ์ของทีม iTAC และที่ปรึกษาท่านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พบจะสรุปเบื้องต้นได้ว่า ถ้าพบปัญหาในสุกรป่วยที่ยิ่งอายุน้อยเท่าไร ยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้น เพราะจะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้นและเสียหายลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนสุกรที่อายุมากๆ นั้นจะต้องประเมินถึงความคุ้มค่ากันเป็นกรณีไป

#หมอตั้มวรวัฒน์
#iTACteam


For customer        02-937-4888