fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ปลากินเจแล้วโตดีจริงหรือ?

อาหารเป็นสารตั้งต้นในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ อย่างเช่นปลา แต่จะโตดีหรือไม่?

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าโภชนะในอาหารที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารในปลาแต่ละชนิด แต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาทั้งชนิดที่กินเนื้อและกินพืช แต่ทว่าปลากินเนื้อจะใช้ประโยชน์โปรตีนจากกากถั่วเหลืองได้น้อยกว่าปลากินพืช! เพราะความยาวของระบบทางเดินอาหารและประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่แตกต่างกันนั่นเอง!

ดังนั้นการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารปลาจึงต้องคำนึงความสามารถการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของปลาแต่ละชนิดร่วมด้วย แต่อย่าลืม! การเลี้ยงปลาให้โตดีจะต้องมีการจัดการที่ดีและคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับปลาด้วยนะคะ

#หญิงพลอยเพชรน้ำหนึ่ง
##iTACteam


For customer        02-937-4888