fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ASP จัดกิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน

หนึ่งในหลักสูตรเปลี่ยนชีวิต ขอให้กำลังใจทุกท่าน เอาชนะใจตนเองในการลดละเลิกบุหรี่ให้ได้นะครับ ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากคลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ มศว. องครักษ์ ที่มาให้ความรู้ และทีมงานสร้างสุขที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยครับ


For customer        02-937-4888