แมลงวัน ภัยร้ายในฟาร์มสุกร ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 เราได้คุยถึงการควบคุมแมลงวันด้วยการใช้หลักสุขาภิบาล วันนี้เรามาคุยกันต่อถึงวิธีการควบคุมและกำจัดแมลงวันด้วยการใช้สารเคมีกันครับ

  1. การควบคุมแมลงวันโดยการใช้สารเคมี

สารที่ใช้ในการควบคุมแมลงวัน ควรมีคุณสมบัติ คือ

  • มีประสิทธิภาพสูง ใช้ปริมาณน้อย และแมลงวันสร้างความต้านทานได้ยาก
  • มีฤทธิ์คงทนอยู่ได้ยาวนาน ไม่สลายตัวเร็วเกินไป
  • มีความปลอดภัยต่อคน สุกรและสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย และหากได้รับเข้าไปในร่างกาย สามารถย่อยสลายหรือขับถ่ายออกจากร่างกายได้โดยเร็ว ไม่เกิดการสะสม
  • สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนาน แต่ต้องมีฤทธิ์ตกค้างระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีฤทธิ์กำจัดแมลงวัน
  • ใช้งานง่าย สะดวก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สลับซับซ้อน
  • ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือเกิดการอุดตัน จนเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ เครื่องพ่น
  • ราคาถูก คุ้มค่าต่อการนำมาใช้

นอกจากเรื่องคุณสมบัติของสารเคมีแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละจุดที่จะนำไปใช้งานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ควบคุมหนอนแมลงวัน การพ่นกำจัดในแหล่งเกาะพัก การใช้เหยื่อล่อ วัสดุชุบแขวนหรือแบบฉีดฟุ้งกระจาย แต่ละวิธีก็มีหลักในการพิจารณาแตกต่างกัน ส่วนจะเลือกใช้สารเคมีกลุ่มไหน ใช้อย่างไรมาต่อกันคราวหน้าครับ